top of page

2013

1. Saison um Championnat FLBP an der 2. Divisioun

- éischten interne Bullemoien: Sonndes , den 13. Januar 2013 mat 27 Spiller

- Samsdes, den 09.März 2013 op der Assemblée Générale Ordinaire vun der Federatioun  sinn d'Schierener Bullemettien als

   17. Pétanquesveräin "par acclamation" an der FLBP opgeholl ginn.

- Am  Abrëll 2013 gouf en zweeten Terrain vun der Gemeng Schieren mam SIGR-NORDEN hannert der Kiirch opgeriicht.

- éischt Saison um Championnat FLBP an der 2.Divisioun mat 20 lizenséierte Spiller.

   CLASSEMENT FINAL: 13. Plaz bei 14 Championnatsekippen

- éischten HIERSCHT-TOURNOI: Samsdes den 15. Juni 2013 mat 24 Spiller

- eis 2. Assemblée Générale Ordinaire: Donneschdes, den 17. Oktober 2013

bottom of page